Οι πίνακες των αθλητών για την εισαγωγή στα ΑΕΙ ισχύουν ανεξάρτητα από τις ανακλητικές αποφάσεις του υπουργείου Πολιτισμού

Οι πίνακες των εισαγομένων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015, που αφορούν την κατηγορία διακεκριμένων αθλητών, οι οποίοι έχουν λάβει επιπλέον μοριοδότηση με το Ν. 2725/1999 και έχουν κυρωθεί από τον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, διατηρούνται σε ισχύ ανεξάρτητα από την…

Read More